>>2013 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı


2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

 

634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 29/1 maddesi ile Site Yönetim Planının 13/a maddesine istinaden sitemizde bulunan Blokların sorunları, ihtiyaçları, yapılan ve yapılacak çalışmaları görüşmek ve gerekli kararları almak için, Tüm daire sahiplerinin aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde Genel Kurul Toplantısına katılmalarını, Toplantıya katılamayan daire sahiplerinin, kendisi tarafından imzalanan VEKALETNAME ile yetkilendireceği kişinin toplantıya katılması rica olunur.

 

TOPLANTI TARİHİ            : 18 MAYIS 2013 CUMARTESİ GÜNÜ

                TOPLANTI YERİ                 : YEŞİLEVLER MAH.506.CAD 19/C BLOK YÖNETİM OFİSİ

                TOPLANTI SAATİ              : 11:00

A)   G       Ü       N       D       E       M                             :

1)      Açılış ve Yoklama,

2)      Divan Başkanı, kâtip üyenin seçimi ve toplantı yeter sayısının tespiti,

3)      Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun açıklanması,

4)      Mali Raporun okunması,

5)      Denetim Raporunun okunması,

6)      Hesapların,  Yönetim ve Denetim Kurullarının İbrası.

 

B)    Y  E  N  İ     S  Ü  R  E  Ç  T  E    Y  A  P  I  L  A  C  A  K  L  A  R            :

1)      Alınacak Kararlar:

a)Yönetim Planı Madde Değişikliği (Seçimlerin Haziran Ayından Mayıs Ayına Alınması.)

b)Yapılacak işlerde öncelik sırasının belirlenmesi

c)Yönetim Kuruluna Hukuki Konular(Hukuki Dava, Alacak Takibi)’ da Avukat görevlendirme yetkisi verilmesi,

2)     Dilek ve Öneriler.

     C) S     E     Ç     İ     M     L     E     R                              :

1) Yeni Blok Yönetici ve Denetçilerinin Seçimi,

     2) Çoğunluk sağlanamadığı durumda, ikinci toplantı 25 MAYIS 2013 Cumartesi günü aynı yer ve aynı saatte yapılacaktır.

- Mülkiyet sahiplerinden, Site dışında ikamet edenlere 29 NİSAN 2013 günü sms ile bildirim yapılmıştır.

- Sitemizin daha refah ve huzur ortamına kavuşması için hizmet üretebilecek, istekli üyelerimizin adaylıklarını bekliyoruz.

SİTE YÖNETİMİ


06/02/2014