>>OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL

 

2014 YILI OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI DAVETİ

                634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 29/1 maddesi ile Site Yönetim Planının 13/a maddesine istinaden mevcut Temsilciler Kurulu istifa ettiğinden yeni Blok Yönetici ve Denetçilerinin seçimi ve sitemizde bulunan Blokların sorunları, ihtiyaçları, yapılan ve yapılacak çalışmaları görüşmek ve gerekli kararları almak için, Tüm daire sahiplerinin aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde Genel Kurul Toplantısına katılmalarını, Toplantıya katılamayan daire sahiplerinin, kendisi tarafından imzalanan VEKALETNAME ile yetkilendireceği kişinin toplantıya katılması rica olunur.

                TOPLANTI TARİHİ            : 23 MART 2014 PAZAR GÜNÜ

                TOPLANTI YERİ                 : YEŞİLEVLER MAH.506.CAD 19/C BLOK YÖNETİM OFİSİ

                TOPLANTI SAATİ              : 11:00

  1. G       Ü       N       D       E       M                             :
  2. Açılış ve Yoklama,
  3. Divan Başkanı, kâtip üyenin seçimi ve toplantı yeter sayısının tespiti,
  4. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun açıklanması,
  5. Mali Raporun okunması,
  6. Denetim Raporunun okunması,
  7. Hesapların,  Yönetim ve Denetim Kurullarının İbrası.

     B) S     E     Ç     İ     M     L     E     R                             :

      1) Yeni Blok Yönetici ve Denetçilerinin Seçimi,

     2) Çoğunluk sağlanamadığı durumda, ikinci toplantı 06 NİSAN 2013 Pazar günü aynı yer ve aynı saatte yapılacaktır.

      - Mülkiyet sahiplerinden, Site dışında ikamet edenlere 21 ŞUBAT 2014 günü sms ile bildirim yapılmıştır.

- Sitemizin daha refah ve huzur ortamına kavuşması için hizmet üretebilecek, istekli üyelerimizin adaylıklarını bekliyoruz.

                                                                                                                     SİTE YÖNETİMİ

 

VEKALETNAME

 

Yeşilevler Toki Blokları 1.Kısım kat malikleri kurulu divan başkanlığına

Sitemizin  …../03/2014 tarihinde yapılacak olan kat malikleri kurulu toplantısında beni temsile (Katmalikimiz/Kiracısı…………………………………….vekil olarak tayin ettim. …../03/2014

………/Blok ….. nolu kat maliki.

Adı Soyadı:

İmza

Not.

1.Bir kat maliki diğer kat maliki veya 1. Derece akrabası tarafından temsil edilir.

2.Bağımsız bölümün birden fazla maliki varsa,içlerinden birine vekalet vererek bu kişi tarafından temsil edilirler.

3.Birden fazla bağımsız bölüm sahibi her bölüm için bir oy hakkına sahiptir.

4.Vefat eden kat malikini veraset ilamı ile birlikte aralarından seçecekleri kişi temsil eder.


18/02/2014