Genel Kurul Sonuç

19.08.2020 16:36

YEŞİLEVLER GÜVEN SİTESİ

24.07.2020 GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

 

634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 29/1 nci maddesi ile Site Yönetim Planının 13/A maddesine istinaden 10 Temmuz 2020 tarihinde salt çoğunluk sağlanamadığından yedek gün olan 24 Temmuz 2020 tarihinde saat:19.00’da 19/C Blok Sığınak toplantı salonunda Genel Kurul Toplantısı için yapılan yoklamada; 19-A Bloktan 5 Asil, 4 Vekaleten toplam 9, 19-B bloktan 3 asil, 4 vekaleten toplam 7, 19-C Bloktan 14 asil, 4 vekaleten toplam 18, 19-D bloktan 7 Asil 4 vekaleten toplam 11 kat maliki olmak üzere genel toplamda 29 asil, 16 vekaleten toplam 45 kat maliki katılmıştır.

 

Gerekli çoğunluğun sağlandığı görüldü ve toplantı gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

1.       Divan Başkanlığına 19-D Blok 04 no’lu kat maliki Sn. Ali GÜNEBAKMAZ, Katip üyeliğe 19-C Blok 16 no’lu kat malikine vekalet eden Sn. MEHMET DOĞAN ve üye olarak da 19-A Blok 35 No’lu kat malikine vekalet eden Sn. Habip VERGİLİ seçilmiştir.

2.       Faaliyet Raporu ve Mali Rapor, Site Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Mustafa YENİ tarafından, Denetim Kurulu Raporu ise Denetim Kurulu Başkanı Sn. Eyüp ŞAFAK tarafından okunmuş ve hesaplarda usulsüzlük olmadığı, gelir ve harcamaların yasal mevzuata uygun olarak yapıldığı sözlü olarak ifade edilmiştir.

3.       Mali Rapor, Yönetim ve Denetim Kurulu, ayrı ayrı oylamaya sunulmuş olup oy birliği ile ibra edilmiştir.

4.       Gündemin son maddesine dilek ve önerilerin eklenmesi, tüm katılımcıların sözlü olarak bildirimleri ile oy birliği ile kabul edilmiştir.

5.       Yeni Blok Yöneticisi ve Denetçisi seçimlerine geçildi.

6.       19-A Blokta ikamet eden 5 asil 4 vekil toplam 9 kat maliki oylamaya katılmış olup 19A blok 18 nolu kat maliki ÖZKAN İŞÇİ 6 oyla Blok Yöneticisi, 19A blok 07 nolu kat maliki KORAY TOPALEL 3 oyla Blok Denetçisi,

7.       19-B Blokta ikamet eden 3 asil 4 vekil toplam 7 kat maliki oylamaya katılmış olup 19B blok 11 nolu kat maliki 5 oyla MUAMMER ÇAKICI Blok Yöneticisi, 19B blok 07 nolu kat maliki MUSTAFA YÜKSEK 2 oyla Blok Denetçisi,

8.       19-C Blokta ikamet eden 14 asil 4 vekil toplam 18 kat maliki oylamaya katılmış olup 19C blok 12 nolu kat maliki BAYRAM ÜSTÜN 11 oyla Blok Yöneticisi, 19C blok 23 nolu kat maliki DURDU MEHMET ÖZMEN 7 oyla Blok Denetçisi,

9.       19-D Blokta ikamet eden 7 asil 4 vekil toplam 11 kat maliki oylamaya katılmış olup 19D blok 20 nolu kat maliki NAZMİ DAŞDELEN 8 oyla Blok Yöneticisi, 19D blok 19 nolu kat maliki SALİHA DAYI 3 oyla Blok Denetçisi,  olarak seçilmiştir.

10.   Gündemde dilek ve öneriler olmadığından kat maliklerinin sözlü önerileri ve Genel Kurul’un kabulü ile gündemin 5. Maddesinden sonra gelmek üzere 6. Madde olarak dilek ve temenniler eklendi.

11.   Park sorunu çözümünün, araçlar için uygun park yerlerinin tespit edilmesi halinde hemen gündeme alınması,

12.   Kalorifer ısınma sisteminin tüm cephelere göre ayarlanması, kuzey cephelerde kışın az ısınma probleminin giderilmesi,

13.   Evlerin içerisine tuvalet ve banyolardan gelen lağım kokusunun giderilmesi için çatılardaki bacaların yükseltilerek üzerlerine rüzgar gülü takılması ve sorunun çözüm yoluna gidilmesi,

14.   4 blok için temel çalışması ve drenaj çalışması yapılması,

15.   Sitede, yönetimin daha önceden belli kriterlere tahsis ettiği engelli otoparkı uygulamasında araç kullanan kişinin kendisinin ortopedik engelli olması durumunda tahsis edilmesi, aksi halde sitede otopark sıkıntısı olduğundan engelli park yeri tahsis edilemeyeceği,

16.   Merdiven boşluklarının temizliğinin yapılması, temiz kalması için tedbirler alınması, bahçede çöp ve moloz atıklarının kötü bir görüntüye sebep olacağından gerekli önlemlerin alınması,

17.   Sitenin girişindeki güvenlik binasının faal hale getirilip çatısının yapılması, girişe site adının yazılarak görsel güzellik kazandırılması,

18.   Blokların maddi geliri için boşta kalan kapıcı dairelerinin kiraya verilmesi,

19.   Site yönetim heyetinde bulunanların huzur hakları yetersiz geldiğinden yeni yönetimde, site Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Muhasip Üye’nin maaşlarının, Başkan maaşı, asgari ücretin %60’ı, Başkan yardımcısı asgari ücretin %50’si, Muhasip üye asgari ücretin % 40’ı kadar olmak üzere maaşlarının belirlenmesi

20.   Site girişlerinde özellikle çocukların çok fazla gürültü yapmalarının önüne geçilmesi,

21.   D ve C blok arasında ortak alandaki ağaçlık alanın temizlenmesi ve yeşillendirilmesi,

22.   Mücbir sebeplerden oluşabilecek durumlarda, (içinde bulunduğumuz pandemi dönemi gibi vs.) Genel Kurul Toplantı zamanına denk gelmesi durumlarında toplantı yapılamayacak bir sebep varsa, mevcut yönetimin görev süresini 6 aydan fazla olmayacak şekilde uzatılması,

 

Yapılan Genel Kurul Toplantısı neticesinde, blok Yöneticisi ve Denetçisi seçilen kat maliklerinin 2 yıllık görev süreleri 31 Haziran 2022 itibarı ile dolması kararı alınmıştır.

 

 

 

 

 

DİVAN BAŞKANI                                         KATİP ÜYE                                                              ÜYE

 

ALİ GÜNEBAKMAZ                                 MEHMET DOĞAN                                           HABİP VERGİLİ

19D-04 Kat Maliki                             19C-16 Kat Maliki Vekili                              19A-35 Kat Maliki Vekili

 

 


19/08/2020